imotion by infinitus d.o.o.

NEWS

INFINITUS GETTING READY FOR YET ANOTHER INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019

Its that time of year again. A time when most AV/DS comp... read more

BECOMING VISIBLE PART OF A SMART CITY MOVEMENT

We have returned from Smart City expo 2018, which happen... read more

INFINITUS SHOWCASING IMOTION OUTDOOR SIGNS AT INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2018

We were part of Integrated Systems Russia 2018, that too... read more

OSLO MUNICIPALITY USING IMOTIONFLOW OUTDOOR DISPLAY FOR SMART BICYCLE PAVILION

Because of increasing numbers of cyclists Oslo municipal... read more

News archive

INDUSTRY SOURCES

   
   
   

VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2017-2018

2018-6-14-4
2018-6-14-1020180614_07545720180614_0732432018-6-14-11
V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA E-POSLOVANJE 2017-2018 SMO PRI INFINITUSU PREJELI SREDSTVA ZA RAZVOJ DIGITALNEGA DELA POSLOVANJA, KI VKLJUčUJE RAZVOJ NABORA ORODIJ ZA IZBOLJšANO POSLOVANJE.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti maal in srednje velik podjetja, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

V okviru javnega razpisa smo izvedli tudi krepitev kompetenc – usposabljanja Industrija 4.0. , ki bo pomagalo da bomo vsi znotraj podjetja razumeli dinamiko digitalizacije sveta.

 

Email us
Follow us on twitter
Follow us on linkedin
Follow us on Google +
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
IMOTION BY INFINITUS D.O.O. © 2018